# شب

آسمان

  هم امشب آسمان ابرینه  تر شو                                                                 فغان   امشب  بارانی ام   شو بپوشان هر چه را در سینه داری                                                                 درفش  پاره ی   آزادگان  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید

عاشقانه

  چون  باده  نوشین  قدح   میکده   مستم                          مست  شرر  زلف  خم چشم  تو  هستم  در میکده  با می  سخن از چشم تو گویم                           چون   دربدر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید