# شب

عاشقانه

  چون  باده  نوشین  قدح   میکده   مستم                          مست  شرر  زلف  خم چشم  تو  هستم  در میکده  با می  سخن از چشم تو گویم                           چون   دربدر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید