# بغض

آسمان

  هم امشب آسمان ابرینه  تر شو                                                                 فغان   امشب  بارانی ام   شو بپوشان هر چه را در سینه داری                                                                 درفش  پاره ی   آزادگان  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید