فصل دوباره

 

هر فصل سال

 

نامی است بر سجلد سالیان تکراری تاریخ

 

                         چرا که فردای دوباره ی خاور دور

 

                                  آبستن انفجار فاجعه ای دوباره است

/ 0 نظر / 49 بازدید