آرزو

 

کاش

واژه گان را

توان فریادی بود و

دلهره را نجوایی . . .

 

آذین واره شعری

تا ترجمان اندیشه ای را

مصداق چشم اندازش پنداری

و نگاه را

ملیح سیرت خاسر نگاهی . . .

 

کاش همیشه چنان بودی

که جهان را نگاهی کفایت بود

نگاهی که

عارض چشم انداز جهانی بود

و سکوت با هیچ مفهومی در میانه نبود

 

ای کاش چنین بود . . .

                                                                                          سپهر قریشی

/ 3 نظر / 223 بازدید

سكوت، سرشار از سخنان ناگفته است...

شقایق

سكوت، سرشار از سخنان ناگفته است... بسیار زیبا بود

shaghayegh

fogholade bud[گل]