آسمان

 

هم امشب آسمان ابرینه  تر شو

                                                                فغان   امشب  بارانی ام   شو

بپوشان هر چه را در سینه داری

                                                                درفش  پاره ی   آزادگان   شو

ببار   امشب   به یاد    دوستاران

                                                               نوایی    خاطر    دیوانگان   شو

حزین  تیشه های  کوه کن  باش

                                                               ترمهای  هر   آوازه خوان    شو

ببار   امشب   ز   دیده گان   لیلی

                                                               ضماد دلشکسته عاشقان شو

ببار   امشب   ز   دیده گان مجنون

                                                               پریشان  خاطر  بیچاره گان شو

 

فغان بغض شب  باران روان شو

                                                               هم امشب آسمان ابرینه ترشو

 

  سپهر قریشی    

  

/ 2 نظر / 33 بازدید

حزین تیشه های کوه کن باش ترمهای هر آوازه خوان شو عالی بود این بیت. پیشنهاد میکنم اسم شعرو بذارین پریشانی باران

shaghayegh

mesle hamishe fogholade....