تارک سپیده دم رویایی بهار

به هنگامی که فروزان آفتاب نیلی سپهرش چشمان تو را بیدار می کند

آسمان

  هم امشب آسمان ابرینه  تر شو                                                                 فغان   امشب  بارانی ام   شو بپوشان هر چه را در سینه داری                                                                 درفش  پاره ی   آزادگان  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 91
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
فصل
1 پست
سال
1 پست
تکرار
1 پست
آبستن
1 پست
زیبا
2 پست
عمر
1 پست
فاصله
1 پست
غافله
1 پست
قلب
1 پست
مجنون
1 پست
الهی
1 پست
لیلی
1 پست
حسرت
1 پست
اشک
1 پست
سرود
1 پست
شوق
1 پست
صداقت
1 پست
زمانه
1 پست
حیرت
1 پست
ابهام
1 پست
عشق
1 پست
چشم
1 پست
غمزه
1 پست
سهره
1 پست
باران
1 پست
آسمان
1 پست
بغض
1 پست
حزین
1 پست
تقدیر
1 پست
گل
1 پست
زمرد
1 پست
سرنوشت
1 پست
قضاوت
1 پست
سعادت
1 پست
اورنگ
1 پست
فریاد
1 پست
آذین
1 پست
خاسر
1 پست
عارض
1 پست
رویا
1 پست
فردا
1 پست
صبح
1 پست
رها
1 پست
امید
1 پست
نگاه
1 پست
یاد
1 پست
ترم
1 پست
اهریمن
1 پست
جهان
1 پست
دوزخ
1 پست
استعانت
1 پست
آب
1 پست
آغاز
1 پست
سپهر
1 پست
افق
1 پست
سکوت
1 پست
گیسو
1 پست
خیره
1 پست
تارک
1 پست
شب
1 پست
می
1 پست
باده
1 پست
زلف
1 پست